Kacper - active family photography session at the playground,


I would like to introduce you a sporty family- Kacper and his parents.This time we went near the children's playground for a family portrait session. I had a lot of fun and I enjoyed not only taking pictures but also running with the ball and other funny games.

Poznajcie lubiącą sport i ruch rodzinkę - Kacperka i jego rodziców. Tym razem na sesję zdjęciową wybraliśmy boisko i plac zabaw. Miałam przy tym dużo zabawy; nie tylko robiłam rodzinne zdjęcia, lecz i biegałam za piłką z Kacperkiem i jego rodzicami.


No comments:

Post a Comment