Making dumplings - family short session London

Family pictures are a wonderful token of remembrance. In my photographs I want to capture not only smile,  joy and fun, but also everyday moments, sometimes even sadness and fatigue. In the future those photographs will remind me all valuable moments that without photographs probably I would forget... This time the camera accompanied us during the molding dumplings. Of course, Hanna was helping and even created her own collection of dumplings:)

Zdjęcia rodzinne to cudowna pamiątka. Na mych fotografiach nie tylko chcę utrwalić uśmiech, radość i zabawę, lecz także smutek, zmęczenie i codzinne chwile. To często te momenty w przyszłości będą stanowiły cenniejsze wspomnienia, zapisane poprzez zdjęcia w albumie.   Tym razem aparat towarzyszył nam pdczas lepienie pierogów. Hania dzielnie mi pomagała, a potem powiedziała: "już nie chcę zdjęć" :)

Family and Children portraits London

London Family and Children photographer
London Children and Family Photographer


No comments:

Post a Comment